Obecní úřad KOMORNÍ LHOTKA
Komorní Lhotka čp. 27
739 53 Hnojník
tel: 558 696 826
email: urad@komorni-lhotka.cz


informace pro turisty

8. 2. 2016 - technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů - Komorní Lhotka (2 zásahy).

20.03.2016 09:39

Dne 8. 2. 2016 vyjížděla výjezdová jednotka SDH Komorní Lhotka na žádost starosty obce k odstranění spadlého stromu v místní části Stonávka, který omezoval průjezd na místní komunikaci. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že došlo k vývratu stromu a jeho zaklesnutí o další strom. Nakloněný strom byl odstraněn a silnice byla průjezdná. Poté se jednotka vrátila na svou základnu. Čas: 07.46 - 08.25 hod.. Zasahovali: Poncza Petr, Majer Aleš, Hampel Martin, Lafek Jan

Krátce po polední jednotka opět vyjížděla k odstranění visící větve nad chodníkem u domova pro seniory (Betanie). Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že nad chodníkem do areálu je zlomená větev, která hrozí pádem. Z nastavovacího žebříku se podařilo větev uvolnit a odklidit. Čas: 12.33 - 13.18 hod.. Zasahovali: Majer Přemysl, Sabela Andrzej, Hampel Martin, Lafek Jan.
 
 

7. 2. 2016 - technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů a překážek - Komorní Lhotka (4 zásahy)

20.03.2016 09:20

Dne 7. 2. 2016 byl vyhlášen v 5.00 hod. poplach výjezdové jednotce SDH Komorní Lhotka prostřednictvím IBC Ostrava. Ze zaslaných SMS na mobilní telefony bylo zřejmé, že se jedná o žádost na odstranění spadlého stromu přes silnici u čp. 143. Jednotka v krátkém čase vyjela na místo zásahu a bylo zjištěno, že došlo vlivem vichřice k vývratu statné lípy i s kořeny a jejímu pádu na silnici do Hnojníku. Pomocí motorových pil byl strom rozřezán na menší části a odstraněn ze silnice. Vzhledem k tomu, že část kmene byla v blízkosti vozovky, byl označen výstražnou páskou. Na místo dorazila také jednotka HZS z Nošovic, která však nezasahovala a po dohodě s velitelem SDH Komorní Lhotka pokračovala k dalšímu zásahu. Jednotka se poté vrátila na svou základnu, ale po dojezdu byla ihned informována o dalším nutném zásahu. Tentokrát se jednalo o pád mohutné větve na elektrické vedení a následně na silnici k sauně. V 6.00 hod. tedy jednotka vyrazila na místo zásahu a byly potvrzeny původní informace z hlášení. Větev byla ze silnice odklizena a dráty, které byly vedením veřejného osvětlení (vyzkratované a bez el. energie) odstraněny. V cca 7.00 se jednotka vrátila na základnu.

Následně v 9.15 hod. jednotka SDH Komorní Lhotka vyjížděla k dalšímu zásahu, a to opět k pádu stromu přes silnici u návsí v obci. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že došlo k pádu stromu přes silnici a také k poškození oplocení a stánku „kiosku“. Strom o průměru cca 70 cm byl zlomen přibližně v 1 metru nad zemí. Jednotka strom ze silnice odstranila a ihned přejížděla k další události, a to k pádu stromu na místní mateřskou školku čp. 153. Po příjezdu bylo zjištěno, že došlo opět k vývratu stromu i s kořeny z břehu místního potůčku. Strom byl rozřezán a ze střechy i zahrady odstraněn. Dále jednotka pokračovala k zásahu v místním DZP čp. 186, kde rovněž došlo k pádu stromů i s kořeny na plot a parkoviště ústavu. Strom byl opět rozřezán a tím odstraněn. Jednotka byla dále informována o drátech el. vedení na silnici k sauně, které bránily v průjezdu vozidel. Jednalo se opět o dráty veřejného osvětlení, které byly bez napětí. Členové jednotky dráty na sloupech pomocí nastavovacího žebříku a pákových kleští odstřihli a smotali. Ihned na to byl starosta obce informován o pádu dalšího stromu na vedení a to v části Odnoha, pod penzionem „Zátiší“. Po příjezdu bylo zjištěno, že došlo opět k vývratu stromu i s kořeny na telefonické vedení. Strom byl postupně rozřezán a dráty uvolněny.

V podvečer došlo k dalšímu pádu velké lípy i s kořeny v „lipové aleji“ do Hnojníku, ale tentokrát jednotka SDH Komorní Lhotka nezasahovala a byly povolány jednotky z Hnojníku a HZS Nošovice.

Naposledy došlo k tak početným pádům stromu při orkánu Kirill, Emma a Joachim. I webové stránky HZSMSK informovaly, že největší počet zásahů a pádů stromu dne 7. 2. 2016 byl v katastru obce Komorní Lhotka. Čas: 05.00 - 10.32 hod. Zasahovali: Majer Přemysl, Sabela Andrzej, Majer Aleš, Lafek Jan, Wardas Mojmír, Molin Tomáš, Hampel Martin, Santarius Jaroslav
 
 

27. 11. 2015 - technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů - Komorní Lhotka čp. 203

17.01.2016 13:15

Jednotka SDH Komorní Lhotka vyjížděla na žádost starosty obce k pročištění ucpané kanalizace u místní základní školy. Pomocí vysokotlaku byla kanalizace vyčištěna. Poté se jednotka vrátila na základnu. Čas: 14:37 - 15:20 hod.. Zasahovali: Molin Tomáš, Sabela Andrzej, Majer Aleš, Wardas Mojmír
 
 

27. 9. 2015 - technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů - Komorní Lhotka ev. č. 240

17.01.2016 13:10

Jednotka SDH Komorní Lhotka vyjížděla na žádost IBC ke znečištěné studni. Dojezd na místo zásahu byl ovlivněn záměnou čísla evidenčního za popisného ve vyrozumění z IBC. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že došlo ke znečistění vody ve studni sousední chaty ohlašovatele. Soused tvrdil, že ze septiku došlo k úniku obsahu a následné kontaminaci vody. Na místo dorazila také jednotka HZS ze stanice Nošovice. Po průzkumu byl o události informován odbor životního prostředí. Po odjezdu jednotky HZS zůstala jednotka SDH Komorní Lhotka na místě, kde vyčkala na příjezd technika ŽP, kterému byly předány základní informace o události a jednotka se poté vrátila na svou základnu. Čas: 09:31 - 11:29 hod.. Zasahovali: Majer Přemysl, Sabela Andrzej, Majer Aleš, Wardas Mojmír
 
 

18. 9. 2015 - technická pomoc - náhrada nefunkčního zařízení - Komorní Lhotka ev. č. 30

17.01.2016 13:03

Jednotka SDH Komorní Lhotka vyjížděla k doplnění vody do zásobníku k rekreační chatě. Čas: 17:22 - 18:23 hod.. Zasahovali: Molin Tomáš, Sabela Andrzej, Majer Aleš, Lafek Jan
 
 

8. 9. 2015 - technická pomoc - likvidace nebezpečného hmyzu - Komorní Lhotka čp. 348

17.01.2016 12:52

Jednotka SDH Komorní Lhotka vyjížděla k likvidaci nebezpečného hmyzu. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o sršní hnízdo, které se nachází v podbití střechy rodinného domu. Po dohodě s majitelem bylo podbití opatrně rozebráno, hnízdo postříkáno přípravkem na hubení hmyzu a zlikvidováno. Další sršní hnízdo bylo uvnitř udírny na zahradě u domu. Hnízdo bylo dobře přístupné, tak bylo postříkáno a zlikvidováno. Poté se jednotka vrátila na základnu. Čas: 18:57 - 19:45 hod.. Zasahovali: Molin Tomáš, Sabela Abdrzej, Majer Aleš, Hampel Martin
 
 

3. 9. 2015 - technická pomoc - likvidace nebezpečného hmyzu - Komorní Lhotka čp. 380 a čp. 230

04.09.2015 15:53

Jednotka SDH Komorní Lhotka vyjížděla na žádost IBC k likvidaci nebezpečného hmyzu. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že se sršní hnízdo nachází pod střechou ve štítu. Z nastavovacího žebříku bylo hnízdo postříkáno a poté úplně odstraněno. Jednotka pak dále přejížděla k rodinnému domu, kde bylo vosí hnízdo. To se nacházelo za plechováním střechy nad balkonem. Vzhledem k tomu, že nebylo možné se k němu přímo dostat, byl vstup vystříkán přípravkem na hubení hmyzu a otvor poté zastříkán montážní pěnou. Čas: 19.25 - 20.20 hod.. Zasahovali: Molin Tomáš, Sabela Andrzej, Majer Aleš, Hampel Martin, Wardas Mojmír
 
 

2. 9. 2015 - technická pomoc - likvidace nebezpečného hmyzu - Komorní Lhotka čp. 50

04.09.2015 15:45

Jednotka SDH Komorní Lhotka vyjížděla k likvidaci nebezpečného hmyzu. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se sršní hnízdo nachází v podbití střechy v 1. NP rodinného domu. Z nastavovacího žebříku bylo podbití opatrně rozebráno, hnízdo postříkáno přípravkem na hubení hmyzu a zlikvidováno. Další sršní hnízdo se nacházelo v dutině stromu na zahradě. Vzhledem k tomu, že hnízdo nebylo možné přímo odstranit, bylo vystříkáno přípravkem a vstupy do hnízda zastříkány montážní pěnou. Čas: 16.08 - 17.06 hod.. Zasahovali: Majer Přemysl, Sabela Andrzej, Majer Aleš, Molin Tomáš, Hampel Martin

 
 

30. 8. 2015 - technická pomoc - likvidace nebezpečného hmyzu - Komorní Lhotka čp. 233 a čp. 295

04.09.2015 15:41

Jednotka SDH Komorní Lhotka vyjížděla k likvidaci nebezpečného hmyzu. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se sršní hnízdo nachází na podbití pod střechou. Z nastavovacího žebříku bylo hnízdo postříkáno přípravkem na hubení hmyzu a zlikvidováno. Poté jednotka přejížděla k dalšímu rodinnému domu, kde bylo vosí hnízdo. Hnízdo se nacházelo ve vnitřní části štítu hospodářské budovy. Bylo lehce dostupné a tak bylo postříkáno přípravkem na hubení hmyzu a zlikvidováno. Čas: 19.24 - 20.27 hod.. Zasahovali: Molin Tomáš, Sabela Andrzej, Majer Aleš, Wardas Mojmír, Lafek Jan


 
 

25. 8. 2015 - technická pomoc - likvidace nebezpečného hmyzu - Komorní Lhotka čp. 350

04.09.2015 15:32

Jednotka SDH Komorní Lhotka vyjížděla k likvidaci nebezpečného hmyzu. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se vosí hnízdo nachází pod střechou rodinného domu v podbití střechy. Z nastavovacího žebříku bylo podbití opatrně rozebráno, hnízdo postříkáno přípravkem na hubení hmyzu a zlikvidováno. Poté se jednotka vrátila na základnu. Čas: 18.54 - 19.45 hod.. Zasahovali: Majer Přemysl, Sabela Andrzej, Majer Aleš, Wardas Mojmír, Hampel Martin

 
 
Oficiální stránky obce Komorní Lhotka © 2023 | poslední aktualizace: 21.09.2020 16:50