Obecní úřad KOMORNÍ LHOTKA
Komorní Lhotka čp. 27
739 53 Hnojník
tel: 558 696 826
email: urad@komorni-lhotka.cz


informace pro turisty

31. 8. 2019 - technická pomoc - likvidace obtíženého hmyzu - Komorní Lhotka čp. 204

03.05.2020 14:55

Jednotka SDH Komorní Lhotka vyjížděla k odstranění nebezpečného hmyzu. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že se jedná o sršní hnízdo, které se nachází za podbitím střechy domu a částečně pod střešní krytinou. Dle možností bylo hnízdo postříkáno přípravkem na hubení hmyzu, z větší části odstraněno a vstup do prostoru byl ucpán kusem látky postříkaným přípravkem na hmyz. Po zjištění, že z hnízda sršní nevylétávají se jednotka vrátila na svou základnu. Čas: 18:52 - 19:49 hod.. Zasahovali: Molin Jan, Majer Aleš, Čolig Pavel, Wardas Mojmír, Szpyrc Marian
 
 

29. 8. 2019 - technická pomoc - odstranění stromu - Komorní Lhotka čp. 330

03.05.2020 14:52

Jednotka SDH Komorní Lhotka vyjížděla k hlášenému odstranění spadlého stromu. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že došlo k pádu celkem 4 ks stromů na místní komunikaci po silném větru spojeného s bouřkou. Pomocí motorové pily byly stromy ze silnice odstraněny a zbytky pilin a větví z komunikace zameteny. Poté se jednotka vrátila na svou základnu. Čas: 18:41 - 19:31 hod.. Zasahovali: Molin Tomáš, Hampel Martin, Wardas Mojmír, Molin Jan
 
 

22. 8. 2019 - technická pomoc - likvidace obtížného hmyzu - Komorní Lhotka ev. č. 179

03.05.2020 14:46

Jednotka vyjížděla na likvidaci obtížného hmyzu na chatu v Komorní Lhotce. Vosí hnízdo se nacházelo ve štítu chaty, kde jsme opatrně sundali podbití, hnízdo zlikvidovali, vystříkali sprejem proti hmyzu a vrátili vše do původního stavu. Poté se jednotka vrátila zpět na svou základnu. Čas: 18:50 - 20:16 hod.. Zasahovali: Hampel Martin, Lafek Jan, Majer Aleš, Čolig Pavel, Molin Tomáš, Molin Jan, Kot Lukáš
 
 

16. 8. 2019 - technická pomoc - likvidace obtíženého hmyzu - Komorní Lhotka ev. č. 290

03.05.2020 14:41

Jednotka SDH Komorní Lhotka vyjížděla k likvidaci obtížného hmyzu. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že vosí hnízda se nachází v půdním prostoru hospodářské budovy. Hnízda byla postříkána přípravkem na hubená hmyzu a poté odstraněna a zlikvidována. Poté jednotka přejížděla k dalšímu zásahu. Jednalo se o sršní hnízdo, které se nacházelo za dřevěným podbitím střechy rodinného domu. Po odstranění hnízda se jednotka vrátila na svou základnu. Čas: 18:52 - 20:42 hod.. Zasahovali: Molin Tomáš, Majer Aleš, Lafek Jan, Santarius Jaroslav, Čolig Pavel, Kot Lukáš
 
 

4. 8. 2019 - technická pomoc - likvidace obtíženého hmyzu - Komorní Lhotka čp. 275

03.05.2020 14:34

Jednotka SDH Komorní Lhotka vyjížděla k likvidaci nebezpečného hmyzu. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že vosy nepříjemně pobodaly psa majitele nemovitosti a ten utrpěl těžké zdravotní komplikace. Jednalo se o vosí hnízdo nacházející se pod terasou rodinného domu, zarostlá břečťanem. Po odstranění břečťanu se podařilo hnízdo najít a pomocí postřiku na hubení hmyzu zlikvidovat. Poté se jednotka vrátila na svou základnu. Čas: 19:00 - 20:19 hod.. Zasahovali: Lafek Jan, Sabela Andrzej, Majer Aleš, Čolig Pavel, Wardas Mojmír
 
 

29. 6. 2019 - požár - Komorní Lhotka čp. 64

03.05.2020 14:23

Jednotka SDH Komorní Lhotka vyjížděla k hlášenému požáru pole v horní části obce. Při příjezdu k místu jednotka zvažovala, kterou místní komunikaci využít, majitel pole však umožnil přejezd přes dvůr "statku" a poté vjezd přímo na hořící pole. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že hoří seno na poli o rozloze cca 50 x 50 m. Následně bylo pomocí jednoho proudu "B", rozdělovače a dvou proudů "C" zahájeno hašení pole. Již po pár minutách byla IBC ohlášena lokalizace požáru a následně pak i likvidace požáru. Na místo dorazila také profesionální jednotka HZS Nošovice, která prováděla doplnění vodou cisterny SDH Komorní Lhotka. Na místo se také dostavila jednotka SDH Hnojník a "rybník" HZS Nošovice a asistovala také Policie ČR. Po uhašení požáru se jednotky vrátily na své základny. Čas: 10:53 - 11:28 hod.. Zasahovali: Majer Přemysl, Lafek Jan, Majer Aleš, Molin Tomáš, Molin Jan, Santarius Jaroslav, Čolig Pavel, Kot Lukáš, Hampel Martin
 
 

24. 6. 2019 - technická pomoc - odstranění překážek - Komorní Lhotka ev. č. 208

03.05.2020 14:17

Jednotka SDH Komorní Lhotka vyjížděla na žádost starosty obce k odstranění částí stromů z místního potoka, které byly naplaveny po předcházejících přívalových deštích a hrozilo, že v případě další zvýšené hladiny řeky by mohlo dojít k ucpání propustků. Pomocí navijáku ze zásahového vozidla byl vytažen první kmen stromu vč. kořenů a stejným způsobem byl vytažen i pařez u dalšího propustku. Pro bezproblémové vytažení pařezu bylo nutné pomocí motorové pily odstranit náletové stromky. Poté se jednotka vrátila na svou základnu. Čas: 17:51 - 19:32 hod.. Zasahovali: Molin Tomáš, Majer Aleš, Kot Lukáš, Čolig Pavel, Molin Jan
 
 

7. 6. 2019 - technická pomoc - únik ropných produktů - Komorní Lhotka čp. 234

03.05.2020 14:02

Jednotka SDH Komorní Lhotka vyjížděla k hlášenému úniku oleje na místní komunikaci. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že vlivem technické závady došlo k úniku většího množství oleje z projíždějícího bagru v délce cca 60 m a šířce 1 m. Na místo dorazila také jednotka HZS stanice Nošovice a ve spolupráci byl olej postupně zasypán sorbentem a pomocí košťat rozmetený po celé délce olejové skvrny. Sorbent pak olej postupně nasál. Jednotka HZS se vrátila na svou základnu a jednotka SDH Komorní Lhotka ještě provedla dočištění místní komunikace. Poté se vrátila na svou základnu. Čas: 14:06 - 14:56 hod.. Zasahovali: Majer Přemysl, Majer Aleš, Sabela Andrzej, Kot Lukáš
 
 

24. 5. 2019 (2 zásahy) - technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů - Komorní Lhotka čp. 355 a čp. 186

03.05.2020 13:52

Jednotka SDH Komorní Lhotka vyjížděla na žádost starosty obce k zajištění odklonění vody stékající po místní komunikaci do dvora rodinného domu. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že došlo k zanesení bahnem a kamením odtokových svodů v místní komunikaci. Ty byly pročištěny. Dále byl nalezen zdroj vody, která vydatně komunikaci zaplavovala. Jednalo se o vyvěrající vodu ze země na okraji lesního porostu. Pomocí lopat a krompáče byla vytvořena strouha, která odvedla vyvěrající vodu do potůčku, který je vedle silnice. Poté jednotka přejížděla k dalšímu zásahu v Komorní Lhotce k čp. 186, kde provedla pročištění přívodu vody do bazénů v místní sauně. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že po vydatných deštích došlo k zanesení přívodního vedení vody do bazénů nánosy jemného písku, bahna a listí. Pomocí proudu "C" byl přívod pročištěn a přívod vody obnoven. Poté se jednotka vrátila na svou základnu.. Čas: 14:51 - 16:33 hod.. Zasahovali: Majer Přemysl, Majer Aleš, Sabela Andrzej, Molin Tomáš, Molin Jan
 
 

24. 5. 2019 (2 zásahy) - technická pomoc - čerpání vody - Komorní Lhotka čp. 106 a čp. 408

03.05.2020 13:42

Jednotka SDH Komorní Lhotka vyjížděla k odčerpání vody ze sklepa a garáže rekreačního střediska. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že došlo k zatopení sklepních prostor do výšky cca 20 cm. Na odčerpání vody bylo nasazeno plovoucí čerpadlo. Po vyčerpání vody jednotka přejížděla k dalšímu zásahu v Komorní Lhotce, čp. 408, kde došlo k zaplavení sklepních prostor po vydatných deštích do výšky cca 25 cm. Bylo nasazeno plovoucí čerpadlo a voda ze sklepy odčerpána. Poté se jednotka vrátila na sovu základnu.. Čas: 10:50 - 11:55 hod.. Zasahovali: Kot Lukáš, Sabela Andrzej, Majer Aleš, Santarius Jaroslav
 
 
Oficiální stránky obce Komorní Lhotka © 2022 | poslední aktualizace: 21.09.2020 16:50