Obecní úřad KOMORNÍ LHOTKA
Komorní Lhotka čp. 27
739 53 Hnojník
tel: 558 696 826
email: urad@komorni-lhotka.cz


informace pro turisty

23. 5. 2019 (2 zásahy) - technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů - Komorní Lhotka čp. 172 a čp. 75

03.05.2020 13:31

Jednotka SDH Komorní Lhotka vyjížděla na žádost občana obce k odčerpání vody ze sklepa rodinného domu. Po příjezdu na místo byla voda vyčerpána pomocí plovoucího čerpadla a hadicí "B" odvedena mimo nemovitost. Poté se jednotka vrátila na svou základnu. O několik minut později jednotka vyjížděla k pročištění propustku pod místní komunikace. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že došlo k ucpání uvedeného propustku větvemi a listím při vydatných deštích. Pomocí háku a vidlí byl propustek uvolněn a voda mohla dále volně odtékat. Na místem zásahu se nacházel ještě další propustek, který byl rovněž ucpán a hrozilo vylévání vody na místní komunikaci. Ten byl také pročištěn. Poté se jednotka vrátila na svou základnu. Časy: 18:09 - 18:40 a 18:54 - 19:25 hod.. Zasahovali: Hampel Martin, Sabela Andrzej, Majer Aleš, Kot Lukáš, Čolig Pavel, Majer Přemysl, Wardas Mojmír, Lafek Jan, Molin Jan, Santarius Jaroslav, Kot Lukáš
 
 

14. 4. 2019 - požár - Komorní Lhotka čp. 151

03.05.2020 13:05

Jednotka SDH Komorní Lhotka vyjížděla k hlášenému požáru popelnice (kontejneru). Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že je požár téměř uhašen pomocí hasicího přístroje z blízké budovy. Jednotka provedla dohašení a prohrabání odpadu v popelnici, aby nedošlo k opětovnému vznícení. Na místo dorazila také jednotka profesionálních hasičů z Nošovic. Ta ale nezasahovala. Jednotky se poté vrátily na své základny. Čas: 20:44 - 21:07 hod.. Zasahovali: Molin Tomáš, Sabela Andrzej, Majer Aleš, Lafek Jan, Santarius Jaroslav, Majer Přemysl, Čolig Pavel, Kot Lukáš, Molin Jan, Wardas Mojmír, Szpyrc Marian
 
 

11. 3. 2019 - technická pomoc - odstranění překážek - Komorní Lhotka čp. 186

03.05.2020 12:58

Jednotka SDH Komorní Lhotka vyjížděla v brzkých ranních hodinách na výzvu IBC k odstranění stromů na silnici do místní části Stonávka. Dle hlášení se jednalo o dva popadané stromy na různých místech komunikace. První strom při svém pádu poškodil elektrické vedení v kabelu, ale došlo jen k jeho vytržení z konzole, dále bylo kompletně poškozeno (přetrženo vedení veřejného osvětlení). Strom byl pomocí motorové pily rozřezán a el. vedení uvolněno. Následně se jednotka přesunula k dalšímu místu pádu stromu, kde opět došlo k poškození vedení veřejného osvětlení a k zachycení kabelu telekomunikací. Opět byl strom ze silnice odstraněn a vedení uvolněno. Poté se jednotka vrátila na svou základnu. Čas: 03:34 - 04.35 hod.. Zasahovali: Majer Přemysl, Sabela Andrzej, Majer Aleš, Kot Lukáš, Wardas Mojmír, Molin Jan, Lafek Jan
 
 

8. 3. 2019 - technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů - Komorní Lhotka čp. 365

03.05.2020 12:45

Jednotka SDH Komorní Lhotka vyjížděla na žádost starosty obce k pročištění propustku pod místní komunikací. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že propustek je zanesený bahnem, listím a částí větví. Pomocí proudu "C" a tlaku vody se podařilo potrubí pročistit a voda tak mohla plynule odtékat. Poté se jednotka vrátila na svou základnu. Čas: 16:28 - 17:35 hod.. Zasahovali: Molin Tomáš, Majer Aleš, Lafek Jan, Kot Lukáš, Wardas Mojmír
 
 

2. 2. 2019 (2 zásahy) - technická pomoc - odstranění překážek - Komorní Lhotka ev. č. 055 a čp. 75

03.05.2020 12:23

Jednotka vyjížděla k hlášené události, technická pomoc odstranění stromu. Jednalo se o 6 stromů o průměru asi 20 - 30 cm. Po příjezdu na místo, začala jednotka s postupným odřezávání větví a kmenů. Tyto části stromů jednotka uklidila s komunikace a cestu vyčistila od drobných větví. Komunikace byla poté zcela průjezdná. Kvůli zledovatělé cestě jsme nasadili řetězy pro bezpečný návrat na základnu. Odpoledne pak jednotka vyjížděla znovu na hlášenou událost, ucpanou kanalizaci. Po příjezdu na místo, bylo zjištěno, že se jedná o kanál, který byl ucpaný listím a větvemi. Jednotka kanál pročistila trhacím hákem. Přebytečné listí bylo vybráno lopatou a hráběmi. Po vyčištění, jsme předali místo osobě, která událost hlásila a vrátili jsme se na základnu. Časy: 09:28 - 11:27 hod. a 14:28 - 15:36 hod.. Zasahovali: Majer Přemysl, Sabela Andrzej, Majer Aleš, Čolig Pavel, Lafek Jan, Molin Jan, Szpyrc Marian, Wardas Mojmír.
 
 

7. 11. 2018 - technická pomoc - transport pacienta - Komorní Lhotka ev. č. 327

10.11.2018 19:24

Jednotka SDH Komorní Lhotka vyjížděla k pomoci při transportu osoby, která utrpěla zranění. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že se v lese a v prudkém svahu nacházejí dvě starší osoby, z níž jedna utrpěla zranění. Osoby se nacházely v náročně přístupném terénu, cca 60 metrů ve svahu od silnice, kde byla ustavena zasahující technika. K osobám se ihned vydali členové naši výjezdové jednotky. Na místě se nacházela zraněná osoba, která utrpěla poměrně těžkou zlomeninu nohy v oblasti kotníku (zlomenina téměř do pravého úhlu). Osoby ve věku cca 70 let nebyly schopné vysvětlit, proč se do tak náročného terénu vypravily, zvláště, když k chůzi používaly francouzské hole. Nad místem se ve vzdálenosti cca dalších 50 metrů nacházela další lesní cesta a proto bylo rozhodnuto, že se transport poranění osoby uskuteční směrem k této silnici, opět do příkrého kopce, protože směrem dolů byl transport nereálný. Na místo dorazila také jednotka SDH Hnojník a poté i Zdravotní záchranná služba MSK. Na lesní silnici ji pak navigoval velitel SDH Komorní Lhotka a ostatní členové jednotky ve spolupráci s SDH Hnojník dopravili poraněnou osobu k již přistavené sanitce. Poté hasiči pomohli s naložením poraněné osoby do sanitky a vrátili se na své základny. Čas: 09:52 - 10:47 hod.. Zasahovali: Hampel Martin, Sabela Andrzej, Majer Aleš, Molin Tomáš, Molin Jan, Lafek Jan, Santarius Jaroslav
 
 

29. 10. 2018 - technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů - Komorní Lhotka čp. 70

10.11.2018 19:14

Jednotka SDH Komorní Lhotka vyjížděla k odstranění nalomené větve. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že se větev nachází cca 25 metrů nad zemí, zaklesnutá do dalších větví. Vzhledem k tomu, že jednotka SDH KL neměla dostatečné technické prostředky na odstranění větve, velitel jednotky informoval operační středisko o nutnosti povolání vysokozdvižné plošiny. Za nedlouho na místo dorazila jednotka HZS Nošovice a jejich velitel potvrdil nutnost plošiny. Po jejím příjezdu a ustavení byla větev rozřezána a následně byla plocha parkoviště, kde větve dopadly uklizena naší jednotkou. Poté se všechny jednotky vrátily na své základny. Čas: 14:55 - 16:39 hod.. Zasahovali: Majer Přemysl, Sabela Andrzej, Lafek Jan, Molin Tomáš, Molin Jan, Wardas Mojmír.
 
 

8. 10 2018 - technická pomoc - likvidace obtížného hmyzu - Komorní Lhotka čp. 432

10.11.2018 19:11

Jednotka SDH Komorní Lhotka přejížděla od předcházejícího zásahu k likvidaci obtíženého hmyzu. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se vosí hnízdo nachází ve štítě rodinného domu a vosy se postupně dostávají do obytných prostor. Z nastavovacího žebříku bylo hnízdo postříkáno přípravkem na hubení hmyzu a poté zlikvidováno. Jednotka se pak vrátila na svou základnu. Čas: 17:40 - 18:27 hod.. Zasahovali: Hampel Martin, Majer Aleš, Sabela Andrzej, Molin Tomáš, Kot Lukáš, Molin Jan.
 
 

8. 10. 2018 - technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů - Komorní Lhotka čp. 233

10.11.2018 19:07

Jednotka SDH Komorní Lhotka vyjížděla na žádost starosty obce k pročištění dvou propustků u příjezdů k rodinným domům. Na místě bylo zjištěno, že propustky jsou cca ze 70% zaneseny bahnem a listím. Za použití proudu C byly propustky pročištěny. Jednotka poté přejížděla k dalšímu zásahu, a to k likvidaci obtížného hmyzu. Čas: 16:35 - 17:41 hod.. Zasahovali: Hampel Martin, Majer Aleš, Sabela Andrzej, Molin Tomáš, Kot Lukáš, Molin Jan.
 
 

3. 10. 2018 - technická pomoc - likvidace obtíženého hmyzu - Komorní Lhotka čp. 390

10.11.2018 18:59

Jednotka SDH Komorní Lhotka vyjížděla k odstranění nebezpečného hmyzu. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se vosy nacházejí v podezdívce ze škvárových tvárnic. Po dohodě s majitelem objektu byla část vyzdívky rozebrána, hnízdo nalezeno a zlikvidováno. Poté se jednotka vrátila na svou základnu. Čas: 17:09 - 18:02 hod.. Zasahovali: Molin Tomáš, Majer Aleš, Sabela Andrzej, Molin Jan, Wardas Mojmír.
 
 
Oficiální stránky obce Komorní Lhotka © 2022 | poslední aktualizace: 21.09.2020 16:50