Obecní úřad KOMORNÍ LHOTKA
Komorní Lhotka čp. 27
739 53 Hnojník
tel: 558 696 826
email: urad@komorni-lhotka.cz


informace pro turisty

3. 8. 2018 - technická pomoc - likvidace obtížného hmyzu - Komorní Lhotka čp. 352

10.11.2018 14:28

Jednotka SDH Komorní Lhotka, vyjížděla k hlášené události likvidace bodavého hmyzu. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se sršni nachází na schodišti pod sádrokartonovým obložením. Jednotka vyřízla díru cca 10x10 cm přímo na místě výskytu hnízda. Hnízdo bylo vybráno a místo vyčištěno a vystříkáno prostředkem na likvidaci hmyzu. Poté se jednotka vrátila na svou základnu. Čas: 19:44 - 20:49 hod.. Zasahovali: Molin Tomáš, Lafek Jan, Majer Aleš, Sabela Andrzej, Molin Jan, Szpyrc Marian, Wardas Mojmír.
 
 

2. 8. 2018 - technická pomoc - likvidace obtížného hmyzu - Komorní Lhotka ev. č. 36

10.11.2018 14:17

Jednotka SDH Komorní Lhotka, vyjížděla k hlášené události likvidace obtížného hmyzu. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že se hnízdo nachází pod obložením chaty. Jednotka obložení šetrně odstranila, hnízdo vybrala, místo postříkala sprejem proti hmyzu a obložení zpět nabila. Poté se jednotka vrátila zpět na svou základnu. Čas: 19:38 - 21:18 hod.. Zasahovali: Molin Tomáš, Sabela Andrzej, Majer Aleš, Molin Jan, Lafek Jan, Szpyrc Marian, Kot Lukáš, Wardas Mojmír.
 
 

19. 7. 2018 - likvidace obtížného hmyzu - Komorní Lhotka ev. č. 71

10.11.2018 13:20

Jednotka SDH Komorní Lhotka vyjížděla k hlášené technické pomoci - likvidaci nebezpečného hmyzu. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se hnízdo nachází v prostorách chaty v předsíni, v podbití. Po opatrné demontáži bylo hnízdo odstraněno a podbití bylo jednotkou uvedeno zpět do původního stavu. Poté se jednotka vrátila zpět na svou základnu. Čas: 18:47 - 19:35 hod.. Zasahovali: Molin Tomáš, Sabela Andrzej, Majer Aleš, Lafek Jan, Molin Jan, Hampel Martin, Kot Lukáš.
 
 

11. 7. 2018 - likvidace obtížného hmyzu - Komorní Lhotka čp. 186

10.11.2018 13:10

Jednotka SDH Komorní Lhotka vyjížděla k likvidaci obtížného hmyzu do místní sauny. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že se sršní hnízdo nachází za podbitím střechy sauny. Pomocí páčidel bylo podbití opatrně demontováno, hnízdo postříkáno přípravkem na hubení hmyzu a následně zcela zlikvidováno. Poté se jednotka vrátila na svou základnu. Čas: 18:00 - 18:47 hod.. Zasahovali: Majer Přemysl, Majer Aleš, Molin Tomáš, Hampel Martin, Molin Jan, Kot Lukáš, Sabela Andrzej, Wardas Mojmír, Lafek Jan
 
 

7. 7. 2018 - technická pomoc - odstranění stromu - Komorní Lhotka ev. č. 322

10.11.2018 12:59

Jednotka SDH Komorní Lhotka vyjížděla k hlášenému pádu stromu přes silnici v místní části obce Stonávka. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že došlo k pádu vzrostlého buku o průměru cca 60 cm přes místní komunikaci. Kmen zůstal zachycen ve svahu a bylo nutné jej pomocí navijáku ze zásahového vozidla přiblížit a stáhnout na komunikaci, kde byl následně rozřezán. Na místo dorazila také profesionální jednotka HZS ze stanice Nošovice a ve spolupráci s naší jednotkou se rychle podařilo silnici uvolnit. Pořezané kusy stromu byly následně uloženy mimo silnici. Ta byla poté očištěna od pilin, listí a částí větví. Čas: 08:43 - 09:49 hod.. Zasahovali: Molin Tomáš, Sabela Andrzej, Majer Aleš, Hampel Martin, Kot Lukáš, Santarius Jaroslav, Wardas Mojmír
 
 

7. 6. 2018 - požár - lesní porost - Komorní Lhotka

10.11.2018 12:45

Jednotka SDH Komorní Lhotka, vyjížděla k hlášenému požáru lesního porostu. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že hoří hromada sena o rozměrech cca 2x2m, která tam byla navezena místním občanem. Bylo zahájeno hašení vysokotlakým proudem, kterým se po pár minutách podařilo požár lokalizovat. Po likvidaci požáru a monitoringu a po dohodě s jednotkou HZS Nošovice se naše jednotka vrátila zpět na svou základnu. Čas: 17:25 - 18:31 hod.. Zasahovali: Molin Tomáš, Sabela Andrzej, Majer Aleš, Lafek Jan, Hampel Martin, Kot Lukáš, Molin Tomáš, Majer Přemysl, Santarius Jaroslav, Wardas Mojmír,
 
 

1. 6. 2018 - požár - nízké budovy - Komorní Lhotka čp. 203 (TC)

10.11.2018 12:13

Jednotka SDH Komorní Lhotka vyjížděla k hlášenému požáru kabinetu v místní základní škole. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že hoří v kabinetu v 1. NP a již byla započata evakuace žáků a zaměstnanců ZŠ. Dle informací od ředitelky ZŠ se v objektu po evakuaci nacházejí 3 osoby, které se nestihly evakuovat. Do zasažených prostor školy byly vyslány dvě průzkumné skupiny, které postupně nacházely uvězněné osoby v objektu. Po příjezdu jednotky SDH Hnojník bylo velitelem zásahu určeno, aby převzali hašení zasažené místnosti. Na místo zásahu dorazila také jednotka HZS Nošovice. Jejich velitel si převzal velení na místě zásahu, po lokalizaci požáru bylo zajištěno odvětrání prostor a po likvidaci požáru následovala konečná prohlídka prostor ZŠ a ukončení zásahu. Naštěstí se jednalo se o taktické cvičení, s tím, že děti ze ZŠ o přípravě tohoto cvičení nevěděly a zažily tak na vlastní kůži reálný zásah hasičů spojený s evakuací. Po ukončení cvičení se děti a hasiči přesunuli do areálu za kulturním domem, kde následovala ukázka hasičské techniky zúčastněných jednotek a děti dostaly také sladkou odměnu za jejich statečnost. Poté se jednotky vrátily na své základny. Čas: 09:13 - 11:40 hod.. Zasahovali: Majer Přemysl, Sabela Andrzej, Majer Aleš, Molin Tomáš, Kot Lukáš, Wardas Mojmír, Lafek Jan, Hampel Martin, Čolig Pavel
 
 

28. 04. 2018 - požár - lesní porost - lokalita Prašivá (TC)

16.05.2018 18:34

Dvacet jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů se třemi desítkami vozidel se zapojilo v sobotu 28. 4. 2018 do taktického cvičení složek IZS, zaměřeného na likvidaci lesního požáru pod vrcholem beskydského kopce Prašivá (okres Frýdek-Místek). Hasiči si vyzkoušeli také zřízení dálkové dopravy vody hadicemi z řeky Morávky na vzdálenost 3,5 km až na zmíněný kopec i s nasazením vysokokapacitního čerpadla HFS SOMATI u jednoho z jezů (11,2 km). Jednalo se o cvičení v rámci projektu Evropské unie „Bezpečné pohraničí“.

O den dříve absolvovalo na Morávce teoretickou část Výcviku hašení lesních požárů pět desítek hasičů z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a z vybraných jednotek dobrovolných hasičů různých měst a obcí Moravskoslezského kraje.

Jednou z jednotek, zapojených do cvičení, byla také JSDH Komorní Lhotka.

Jednotka SDH Komorní Lhotka zasahovala u cvičení při požáru lesního porostu s dálkovou dopravou vody v lokalitě Prašivá. Po příjezdu na místo zásahu byla naše jednotka určena velitelem úseku jako záložní. Jednotka byla ustavena poblíž přejezdových můstků přes silnici, kterou protínaly hadice z vysokokapacitního čerpadla SOMATI. Při plnění těchto hadic vodou došlo k jejich několikanásobnému přetočení v důsledku sesunutí do příkopu a voda nemohla dál protékat. Velitel naší jednotky se okamžitě spojil se strojníkem od čerpadla SOMATI a ten následně poslal dva muže problém vyřešit. O několik minut později osobní automobil na přejezdových můstcích prořízl hadici od čerpadla SOMATI, čímž došlo k úniku vody a náš velitel opět oznamoval tuto závadu strojníkovi čerpadla. Následně byla naše jednotka vyslána k cisterně jednotky Třince, kde jsme měli za úkol cisternu doplnit vodou. Poté jsme byli vysláni k dočerpání naší cisterny na stanici v Nošovicích. Po opětovném příjezdu zpět na místo, bylo cvičení již téměř u konce a my jsme byli zpět ve stavu záložním. Po několika minutách bylo cvičení velitelem zásahu ukončeno a všechny jednotky byly vyslány zpět na své základny. Čas: 09:47 – 13:46 hod.. Zasahovali: Molin Tomáš, Majer Přemysl, Lafek Jan, Majer Aleš, Sabela Andrzej, Santarius Jaroslav, Hampel Martin, Szpyrc Marian, Kot Lukáš, Molin Jan
 
 

10. 02. 2018 - požár - nízké budovy - Komorní Lhotka čp. 29

03.03.2018 15:13

Jednotka SDH Komorní Lhotka vyjížděla k hlášenému požáru sazí v komínovém tělese. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že hoří saze v komíně. Plamen dosahoval výše cca 1,5 m. Před příjezdem jednotky majitelka provedla částečné vyhašení kotle a úplné vyhašení provedli členové výjezdové jednotky. Následně byl proveden průzkum půdních prostor a střechy, zda-li nedošlo k zahoření. Dále jednotka provedla protipožární opatření, kdy byl do půdních prostor přinesen hasicí přístroj, protože se na půdě nacházelo menší množství sena, prachu a pilin. Následně se členové výjezdové jednotky dostali na střechu, kde pomocí kominického nářadí srazili hořící saze a komín přesypali pískem. Na místo dorazila také jednotka HZS Nošovice. Poté byly saze ve sklepě vybrány. Po provedení kontroly komínu termokamerou byl majitel informován o možných rizicích a bylo mu doporučeno provést revizi komínu. Poté se jednotky vrátily na své základny. Čas: 11:43 - 12:49 hod.. Zasahovali: Majer Přemysl, Sabela Andrzej, Majer Aleš, Lafek Jan, Wardas Mojmír, Molin Jan, Szpyrc Marian, Kot Lukáš
 
soubor.png
 

4. 1. 2018 - technická pomoc - odstranění stromů (2 zásahy) - Komorní Lhotka čp. 17 a 266

03.03.2018 14:49

Jednotka SDH Komorní Lhotka vyjížděla k odstranění nebezpečně nakloněného stromu na místní náměstí. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno od občanů, že vlivem silného větru docházelo při poryvech k nazvedávání kořenového systému vč. trávy a zeminy u cca 30 m lípy a tím hrozil její pád na náměstí. Na pomoc byla přizvána vysokozdvižná plošina soukromé firmy a s její pomocí byly nejdříve ořezány veškeré větve a poté od horní části stromu pořezán i celý kmen. Místní náměstí pak bylo následně očištěno od pilin, částí větví a listí. Poté se jednotka vrátila na svou základnu. Čas: 09:40 - 12:32 hod.. Zasahovali: Hampel Martin, Lafek Jan, Majer Aleš, Sabela Andrzej

Ještě téhož dne jednotka vyjížděla na žádost starosty obce k odstranění dalších popadaných stromů. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že vlivem silného větru došlo k pádu 6 smrků na telefonní vedení, místní komunikaci a také na ploty u chat. Stromy byly rozřezány a telefonní vedení uvolněno. Poté se jednotka vrátila na svou základnu. Čas: 16:04 - 16:50 hod.. Zasahovali: Molin Tomáš, Lafek Jan, Majer Aleš, Hampel Martin


 
 
Oficiální stránky obce Komorní Lhotka © 2022 | poslední aktualizace: 21.09.2020 16:50