Obecní úřad KOMORNÍ LHOTKA
Komorní Lhotka čp. 27
739 53 Hnojník
tel: 558 696 826
email: urad@komorni-lhotka.cz


informace pro turisty

24. 8. 2017 - technická pomoc - likvidace obtíženého hmyzu - Komorní Lhotka ev. č. 201

07.10.2017 13:35

Jednotka SDH Komorní Lhotka vyjížděla k likvidaci obtíženého hmyzu. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se sršní hnízdo nachází za dřevěným podbitím přístřešku nad vchodem do chaty. Podbití bylo šetrně rozebráno a hnízdo postříkáno přípravkem na hubení hmyzu. Poté bylo zcela zlikvidováno. Jednotka se pak vrátila na svou základnu. Čas: 17:03 - 18:08 hod.. Zasahovali: Majer Přemysl, Sabela Andrzej, Lafek Jan, Santarius Jaroslav
 
 

29. 6. 2017 - technická pomoc - odstranění stromu - Komorní Lhotka čp. 391

07.10.2017 13:28

Jednotka SDH Komorní Lhotka vyjížděla k odstranění stromu z telefonního kabelu. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že vlivem poryvu silného větru došlo vývratu stromu, který se zachytil o telefonní kabel a část větví zasahovala do místní komunikace. Pomocí motorové pily byl strom odstraněn a následně byla silnice uklizena od pilin a částí větví. Poté se jednotka vrátila na svou základnu. Čas: 10:38 - 11:17 hod.. Zasahovali: Molin Tomáš, Sabela Andrzej, Lafek Jan, Majer Aleš
 
 

1. 5. 2017 - technická pomoc - náhrada nefunkčního zařízení - Komorní Lhotka čp. 186

07.10.2017 13:15

Jednotka SDH Komorní Lhotka vyjížděla na žádost starosty obce k pročištění přívodu vody k bazénům v sauně. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že po trvalých deštích a díky zvýšené hladině řeky Stonávky došlo, i přes nová opatření (jemnější síta v několika sekcích), k zanesení přírodního přívodního potrubí listím a dalšími nečistotami. Pomocí jednoho proudu „C“ a tlakem vody byly přívody vyčištěny. Poté se jednotka vrátila na svou základnu. Čas: 09:03 - 09:46 hod.. Zasahovali: Hampel Martin, Majer Aleš, Lafek Jan, Wardas Mojmír, Molin Tomáš
 
 

28. 4. 2017 - technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů - Komorní Lhotka čp. 348

29.04.2017 13:46

Jednotka SDH Komorní Lhotka vyjížděla k uvolnění koryta řeky Stonávky od naplavenin. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že došlo k zablokování toku řeky množství dřevěných klád, větví a listí. Tím hrozilo vylití vody z břehů řeky. Pomocí trhacího háku a vidlí se podařilo naplaveniny odstranit a zajisti tak volný průtok již tak zvýšené hladiny řeky Stonávky. Čas: 18:05 - 19:03 hod.. Zasahovali: Molin Tomáš, Sabela Andrzej, Majer Aleš, Lafek Jan, Santarius Jaroslav
 
 

27. 4. 2017 - technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů - Komorní Lhotka čp. 75

29.04.2017 13:32

Jednotka SDH Komorní Lhotka vyjížděla na žádost starosty k pročištění ucpaného propustku pod místní komunikací. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že vlivem silného deště došlo k ucpání propustku pod silnicí velkým množstvím listí, větví i dalších větších částí stromů a voda tak teče po komunikaci. Pomocí trhacího háku, lopat a vidlí byl propustek uvolněn a voda mohla tak volně odtékat. Poté se jednotka vrátila na svou základnu. Čas: 17:47 - 18:39 hod.. Zasahovali: Hampel Martin, Sabela Andrzej, Majer Aleš, Molin Tomáš, Lafek Jan, Santarius Jaroslav
 
 

10. 4. 2017 - technická pomoc - náhrada nefunkčního zařízení - Komorní Lhotka čp. 186

29.04.2017 13:12

Jednotka SDH Komorní Lhotka vyjížděla na žádost starosty obce k pročištění přívodu vody do bazénu v místní sauně. Pomocí jednoho proudu „C“ byly přívody pročištěny. Poté se jednotka vrátila na svou základnu. Čas: 15:49 - 16:24 hod.. Zasahovali: Majer Přemysl, Sabela Andrzej, Majer Aleš, Wardas Mojmír.
 
 

27. 3. 2017 - technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů - Komorní Lhotka čp. 186

29.04.2017 13:04

Jednotka SDH Komorní Lhotka vyjížděla na žádost starosty obce k pročištění přívodu vody k bazénům v sauně. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že vlivem trvalého deště došlo k zanesení přívodního potrubí listím a dalšími nečistotami. Pomocí jednoho proudu „C“ a tlakem vody byly přívody vyčištěny. Poté se jednotka vrátila na svou základnu. Čas: 09:20 - 10:35 hod.. Zasahovali: Molin Tomáš, Majer Aleš, Lafek Jan, Wardas Mojmír
 
 

5. 3. 2017 - technická pomoc - odstranění stromu - Komorní Lhotka čp. 282

06.03.2017 16:53

Jednotka SDH Komorní Lhotka vyjížděla k odstranění popadaných větví z drátů veřejného osvětlení do místní části obce Kamenec. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že vlivem silného větru došlo ke zlomení několika větví ze stromů lípové aleje a jejich pádu na dráty veřejného osvětlení. Tím došlo k jejich překřížení a následnému zkratování vedení. V době zásahu bylo vedení bez proudu a tak pomocí nastavovacího žebříku byly větve z drátů odstraněny. Poté se jednotka vrátila na svou základnu. Čas: 13:17 - 14:02 hod.. Zasahovali: Hampel Martin, Sabela Andrzej, Majer Aleš, Majer Přemysl, Lafek Jan, Santarius Jaroslav
 
 

24. 2. 2017 - technická pomoc - odstranění stromu - Komorní Lhotka nad ev. č. 55

28.02.2017 15:55

Jednotka SDH Komorní Lhotka vyjížděla na žádost starosty obce Komorní Lhotka k odstranění spadlého stromu ze silnice do místní části Godula, nad bývalým rekreačním střediskem Dolu Lazy. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že vlivem nárazového větru došlo ke zlomení stromu ve výšce cca 1,5 m nad zemí a jeho pádu na silnici. Pomocí motorové pily byl kmen stromu rozřezán a odstraněn z komunikace. Jednotka SDH Komorní Lhotka následně očistila silnici od polámaných větví a pilin. Pak se jednotka vrátila na svou základnu. Čas: 11:40 - 12:24 hod.. Zasahovali: Hampel Martin, Sabela Andrzej, Majer Aleš, Molin Tomáš, Lafek Jan.
 
 

9. 1. 2017 - technická pomoc - náhrada nefunkčního zařízení - Komorní Lhotka čp. 186

28.02.2017 15:49

Jednotka SDH Komorní Lhotka vyjížděla na žádost starosty obce k pročištění přívodu vody do bazénu v místní sauně. Pomocí jednoho proudu „C“ byly přívody pročištěny. Poté se jednotka vrátila na svou základnu. Čas: 11:55 - 12:52 hod.. Zasahovali: Molin Tomáš, Sabela Andrzej, Majer Aleš, Wardas Mojmír
 
 
Oficiální stránky obce Komorní Lhotka © 2022 | poslední aktualizace: 21.09.2020 16:50