Obecní úřad KOMORNÍ LHOTKA
Komorní Lhotka čp. 27
739 53 Hnojník
tel: 558 696 826
email: urad@komorni-lhotka.cz


informace pro turisty

Informace o konání zasedání ZO

29.05.2008 22:52

V pondělí 02. června 2008 se koná zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka v 17.00 hodin v zasedací místnosti obce Komorní Lhotka.
 
 

Rozhodnutí, Územní rozhodnutí č. 18/2008

23.05.2008 12:19

Obecní úřad Hnojník, stavební úřad

ing. Vyoral Jiří
Mgr. Vyoralová Taťána
Dlouhá třída 1/460, Havířov-Město
 
pdf.png pdf.png
 

Rozhodnutí č. 15/2008

21.05.2008 08:52

Obecní úřad, stavební úřad Hnojník

ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8 Děčín
v zast.
PROFIPROJEKT s.r.o., Zahradní 762 Paskov
 
pdf.png pdf.png
 

Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

19.05.2008 15:50

Obecní úřad Hnojník, stavební úřad


 
pdf.png
 

Nabídka pozemků k pronájmu

12.05.2008 15:00

Pozemkový fond ČR Ostrava

Nabídka pozemků k pronájmu
 
pdf.png
 

Územní rozhodnutí č. 14/2008

12.05.2008 14:58

Obecní úřad Hnojní, stavební úřad

Územní rozhodnutí č. 14/2008

Obec Komorní Lhotka
 
pdf.png
 

Rozhodnutí, stavební povolení - veřejná vyhláška

12.05.2008 14:56

Městský úřad Třinec, odbor ŽPaZ
Rozhodnutí
Stavební povolení - veřejná vyhláška

Investor: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
 
pdf.png
 

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka

28.04.2008 14:15
 
pdf.png
 

Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2007

25.04.2008 11:17

Návrh závěrečeného účtu Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2007.
Součástí Návrhu jsou tyto přílohy:
- rozvaha k 31.12.2007
- výkaz zisku a ztráty k 31.12.2007
- výkaz Fin 2-12 k 31.12.2007
- finanční vypořádání za rok 2007
- Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření DSO za rok 2007
- Zápis revizní komise o provedené kontrole hospodaření s majetkem DSO za rok 2007

Přílohy jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu v úřední dny, tj. v ponděli a ve středu v době od 08.00 do 12.30 hod. a od 13.00 do 17.00 hodin. Mimo úřední dny pouze po telefonické domluvě na tel. č. 558 696 826.
 
pdf.png
 

Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - veřejná vyhláška

23.04.2008 16:55

ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874, Děčín
v zastoupení:
Vít Novák, Na Výsluní 2793, Frýdek Místek, kterého zastupuje: Zdeňka Šafnerová, Anenská 636, Frýdek Místek


 
pdf.png pdf.png
 
Oficiální stránky obce Komorní Lhotka © 2024 | poslední aktualizace: 21.09.2020 16:50