Obecní úřad KOMORNÍ LHOTKA
Komorní Lhotka čp. 27
739 53 Hnojník
tel: 558 696 826
email: urad@komorni-lhotka.cz


informace pro turisty
zpět

Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2007


25.04.2008 11:17 Návrh závěrečeného účtu Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2007.
Součástí Návrhu jsou tyto přílohy:
- rozvaha k 31.12.2007
- výkaz zisku a ztráty k 31.12.2007
- výkaz Fin 2-12 k 31.12.2007
- finanční vypořádání za rok 2007
- Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření DSO za rok 2007
- Zápis revizní komise o provedené kontrole hospodaření s majetkem DSO za rok 2007

Přílohy jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu v úřední dny, tj. v ponděli a ve středu v době od 08.00 do 12.30 hod. a od 13.00 do 17.00 hodin. Mimo úřední dny pouze po telefonické domluvě na tel. č. 558 696 826.
 
Oficiální stránky obce Komorní Lhotka © 2024 | poslední aktualizace: 21.09.2020 16:50