Obecní úřad KOMORNÍ LHOTKA
Komorní Lhotka čp. 27
739 53 Hnojník
tel: 558 696 826
email: urad@komorni-lhotka.cz


informace pro turisty
zpět

Informace k voličským průkazům pro volby do zastupitelstva kraje


25.08.2020 10:13 

Informace k voličským průkazům pro volby do zastupitelstev krajů

Ode dne vyhlášení voleb, tj. 15.04.2020, je možné dle ust. § 26a, odst. 2 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, požádat o vydání voličského průkazu, a to:

- osobně,

- v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče,

- v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky. 

 

Konec lhůty pro doručení písemné žádosti o vydání voličského průkazu je pátek, dne 25.09.2020 do 16:00 hodin.

 

Konec lhůty pro osobní žádost o vydání voličského průkazu je středa, dne 30.09.2020 do 16:00 hodin. 

 

Převzít voličský průkaz může volič osobně, nebo prostřednictvím jiné osoby s úředně ověřeným podpisem na plné moci. Volič také může požádat o zaslání voličského průkazu na jím určenou adresu.

 

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát a volič nebude moci volit.

 

 

 

 

 
Oficiální stránky obce Komorní Lhotka © 2024 | poslední aktualizace: 21.09.2020 16:50