Obecní úřad KOMORNÍ LHOTKA
Komorní Lhotka čp. 27
739 53 Hnojník
tel: 558 696 826
email: urad@komorni-lhotka.cz


informace pro turisty

Informace pro chovatele hospodářských zvířat a včel v CHKO Beskydy

18.06.2020 12:16
 
pdf.png
 

Státní zemědělský intervenční fond - informace

15.06.2020 08:27

Úprava přístupu zasílání dokumentů ze strany SZIF
Vážení žadatelé,
na základě podnětů ze strany zemědělské veřejnosti dochází ode dne 11. 6. 2020 k úpravě přístupu zasílání dokumentů ze strany SZIF u opatření spadajících do Jednotné žádosti (JŽ), ostatních opatření pod IACS a Zemědělských národních dotací (ZND). Pokud žadatel disponuje datovou schránkou (DS), budou dokumenty u těchto opatření přednostně zasílány přes datovou schránku. V případě, že žadatel nedisponuje DS, ale má zřízen přístup ke svému účtu do Portálu farmáře (PF), budou mu zasílány na tento portál. V ostatních případech bude veškerá dokumentace zasílána poštou.
U opatření Programu rozvoje venkova (PRV) projektového charakteru a Operačního programu Rybářství (OPR), bude tento přístup zaveden začátkem července 2020.
Současně je připravována úprava, která zajistí, že v případě dokumentů zasílaných do DS, se budou tyto dokumenty, po jejich doručení žadateli, zobrazovány i na Portálu farmáře. Žadatelé tak budou mít i nadále přístupné veškeré dokumenty zasílané ze SZIF v souvislosti s probíhající administrací přehledně na jednom místě, přičemž pro určení okamžiku doručení písemnosti bude vždy rozhodující okamžik doručení této písemnosti do datové schránky.
V případě zasílání dokumentů přes PF bude uplatňováno tzv. doručení fikcí, tzn., nepřihlásí-li se klient do svého účtu ve lhůtě do 10ti dnů od zaslání, považuje se dokument za doručený. Doručení fikcí se nevztahuje na OP Rybářství.
S pozdravemStátní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 33, Praha 1, 110 00
T: 222 871 871
F: 222 871 765
E: info@szif.cz


 
 

Pozvání na výstavu

15.06.2020 07:14
 
pdf.png
 

Výstraha ČHMÚ

10.06.2020 07:22


VÝSTRAHA ČHMÚ
VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ

Zpráva č. 000177
Odesláno: 9.6.2020 11:25:54
Územní platnost: ORP Třinec
________________________________________

Meteorologická situace: Nad jižní Evropou se bude udržovat mělká tlaková níže. S ní spojené zvlněné frontální rozhraní bude ovlivňovat počasí u nás.
________________________________________
Silné bouřky Nízký st. nebezpečí 10.6. 12:00 – 10.6. 24:00

Popis: Očekává se ojedinělý výskyt silných bouřek s krátkodobými úhrny kolem 30 mm.
Doporučení: Lokálně se očekává přívalový déšť s ojedinělým rozvodněním malých toků, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů apod. Nebezpečí mohou představovat také blesky. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu.

Povodňová bdělost Nízký st. nebezpečí 10.6. 12:00 – 11.6. 12:00

Popis: Vzhledem k nasycenosti území a předpokládaným srážkám v bouřkách, může docházet k výrazným krátkodobým vzestupům hladin, zejména menších toků, a nelze vyloučit dosažení 1. SPA. Situaci budeme postupně upřesňovat.
Doporučení: Vzestupy hladin řek, kdy se voda ještě nevylévá z břehů. Možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí a pohybu v korytě toku.


 
 

Osvědčení o úspoře emisí

04.06.2020 14:07
 
pdf.png
 

Stávková pohotovost starostů - Sdružení místních samospráv ČR

02.06.2020 10:38
 
pdf.png
 

Informace o ukončení omezení dopravy

21.05.2020 09:24
 
pdf.png
 

Uzavírka místní komunikace.

12.05.2020 10:37

Oznámení o uzavírce místní komunikace směrem od penzionu Ligotka k bylinným lázničkám v Komorní Lhotce dne 15.5.2020 v době cca od 8:00 do 14:00, z důvodu výměny vodovodních přípojek. 
 

Obec Hnojník - vyhlášení konkursního řízení

28.04.2020 10:35
 
pdf.png
 

MAS Pobeskydí - Pobeskydí sobě

27.04.2020 14:39
 
pdf.png
 
Oficiální stránky obce Komorní Lhotka © 2022 | poslední aktualizace: 21.09.2020 16:50